kawikaan 16:3 kahulugan

at upang magkaroon ng pag-unawa sa halip na mapili kaysa sa pilak! PROVERBS 3. Paglalabasan 20 (Pagbibigay ng ang Torah) Aralin 35: 1. Mga Panaghoy: Panaghoy sa pagbagsdak ng Juda sa Babilonia. Anong mga tunguhin ang puwede nilang abutin? Kawikaan 16:33 Efeso 5:17 I Tesalonica 4:3. 16 Kapakumbabaan ang nakatulong kay Christoph na tanggapin ang magandang payo. (a) Anong hamon ang napapaharap sa lahat ng kabataan? 6:3 (2 Ne. Paglalabasan 19 (Pagbibigay ng ang Torah) Aralin 34: 1. Maging Maluwalhati na Maskara. Para makapanatili silang nakapokus sa tunguhin nila, naglagay sila ng isang aplikasyon para sa Bethel sa dingding ng kanilang bahay. Iyan ang naranasan ni Damaris nang kailangan niyang gumawa ng importanteng desisyon noong tin-edyer siya. (b) Ano ang makatutulong sa mga Kristiyanong kabataan para maharap ito? Nasa Kaniyang kamay ang kapangyarihan upang bigyang tagumpay ang anumang ating hangarin, pangarap o plano sa buhay. Puwede ka bang magpayunir? Kawikaan 13 4. 16. Magbigay ng karanasan tungkol sa kahalagahan ng kapakumbabaan. Siyang makupad sa pagkagalit ay maigi kay sa makapangyarihan; at siyang nagpupuno sa kaniyang diwa ay maigi kay sa sumasakop ng isang bayan. (a) Ano ang gusto ni Jehova para sa mga kabataan ngayon? 16:3). (b) Paano ginamit ng isang kabataan ang pagkakataong mangaral sa paaralan? Mga Kawikaan 16: Sinasabi ng 28 na "binubuwag ng isang tagapagbulong ang pinakamahusay na mga kaibigan." Determinado rin sila na huwag mailihis ng mundong ito. “Malaki ang magiging impluwensya nila sa inyong pag-iisip at pagkilos, at maging sa kahihinatnan ng inyong pagkatao.” 1 At kapag mabubuting kaibigan ang pinili ninyo, “malaking kalakasan at pagpapala sila sa inyo. Ano ang susuriin natin sa artikulong ito? Maigi ang kaunti na may katuwiran kay sa malalaking pakinabang na walang kaganapan. (Tingnan ang parapo 11, 12). 1 Samuel 17.1 (David at Golayat) 2. Ang ulong may uban ay putong ng kaluwalhatian, masusumpungan sa daan ng katuwiran. 2 Ang buhay ay parang mahabang paglalakbay. Hindi dapat pumunta si Elimelech sa Moab sapagkat ang kahulugan nito ay umiiwas siya sa pagwawasto ng Dios. 22:3) At laging tandaan ang masasamang resulta ng pagtulad sa maling ginagawa ng iba. REMEMBER GOD'S LAW- Vs. 1a - My son, forget not my law; RESPOND WITH OBEDIENCE - Vs. 1b - but let thine heart keep my commandments: REFLECT ON MERCY AND TRUTH - Vs. 3 - Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart: RESULTS COME FROM … Simula at kahulugan ng pangalang Kristiyano. Basahin ang Ezekiel 16 - pagsasalin '' Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ' at Ezekiel 23:3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' pagsasalin - At sila'y nagpatutot sa Egipto; sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan: doo'y nangahigpit ang kanilang mga dibdib, at … KAW 16:3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Madalas gamitin ni Jesus ang talinhaga bilang paraan ng pagtuturo: Magbigay ng karanasan. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Biblia. Tingnan sa TURO NG BIBLIYA > TIN-EDYER. Maging Kaibigan na Maskara (Kawikaan 27:5, 6; 26:21) * 1. (3) Ika’y mapapaso sa init. Pero pinili niyang magtrabaho sa isang bangko. Kawikaan 14 Aralin 31: 1. Apocalipsis 1 2. May mga salita at pariralang ginagamit sa paglilipat-diwa. Ang iyong katawan ay masusunog ng terible. Ginawa ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaniyang sariling wakas: Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. 6:3 (2 Ne. Gawin nating panata, at ugaliin na sa lahat ng ating ginagawa, pinaplano o balakin sa buhay, ay iukol natin sa Panginoong Dios ang lahat (Kawikaan 16:3). 13 Huwag panghinaan ng loob kapag may mga problemang dumarating. Sa halip, naranasan ko ang maraming taon ng masayang paglilingkod kay Jehova.”. KAW 16:2 Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. (Gal. Halimbawa, baka matuto siyang makipagkompetisyon. Ang mga kaibigan ay may malakas na impluwensya sa ating pagkilos, lalo na sa ating kabataan. T. Ano ang kapakinabangan para sa atin na malaman na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay at patuloy Niyang inaalagaan ang mga ito sa pamamagitan ng Kanyang pagkalinga? Alamin ang kahulugan ng ‘walang-kapantay na kabaitan’ kapag ginagamit sa Bibliya. 10 Kapag gustong-gustong mapasaya ng isang kabataan si Jehova, magiging mahalaga sa kaniya ang ministeryo. 3. Puwede mo bang gawing tunguhin na makibahagi nang mas madalas sa ministeryo? Isang meteyorayt ang babagsak at papaso sa iyo. 1-3. Bawa't palalo sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. Idiniin ni Jesu-Kristo na “kailangang ipangaral muna ang mabuting balita.” (Mar. Kawikaan 16:33 Efeso 5:17 I Tesalonica 4:3. Saan natin ito maihahambing? Sinukat ang Lupa sa isang Linya, hindi sa isang kurba: Job 38:4 … Ang pagdating ng mga mensahero: 10:17-22. 12:8 Sapagka't ang Anak ng tao ay panginoon ng sabbath. 12:9 At siya'y umalis doon at pumasok sa sinagoga nila: 12:10 At narito, may isang tao na tuyo ang isang kamay. ... Ibigay ang kahulugan ng termino na “lugar” kung paano ito ginamit sa pag-aaral na ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, sinira ang pagkubkob sa bansang ito, at sa gayon ay tinatapos ang aming mga kaguluhan sa politika sa panahong ito - si Isaias. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad: nguni't ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Ang iyong katawan ay masusunog ng terible. Ang pagsasaling ito sa wikang Pilipino ng 1689 na Pagpapahayag ng Pananampalataya ay nagsimula noong 1989.Ang taong 1989 ang ika-300 anibersaryo ng Pagpapahayag (Confession). Basahin ang Ezekiel 16 - pagsasalin '' Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ' at Ezekiel 23:3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' pagsasalin - At sila'y nagpatutot sa Egipto; sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan: doo'y nangahigpit ang kanilang mga dibdib, at … Maging Marunong na Maskara (Kawikaan 26:12, 16) 3. 4:2) Manatiling nakapokus sa iyong mga tunguhin. 9 Libo-libong kabataang brother at sister sa buong mundo ang karapat-dapat papurihan. Napakasaya ni Luca dahil nakapagpatotoo siya! (Kaw. Baka magulat ka na napakasaya pala ng gawaing pangangaral. Ano ang makatutulong sa kanila na huwag makalimutan ang kanilang mga tunguhin? Posibleng nangangahulugan itong “tula para sa pagbubulay-bulay.” May salitang kahawig nito na isinaling ‘maglingkod nang may karunungan,’ at iniisip ng ilan na magkaugnay ang kahulugan ng dalawang salitang ito.—2Cr 30:22; Aw 32:Sup. Ipinakipag-usap niya muli ito sa mga elder, at lahat sila ay nagbigay ng makakasulatang payo. Hindi ka magkakaroon ng kahit anong maiinom. 4 5. 3.2.5.2 Ang Sabbath . Mas mapapalapít ka sa kaniya dahil dito. p. 15). (2 Tim. Maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha, kay sa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo. “Kaluwalhatian ng Diyos na ang mga bagay ay ilihim, ngunit kaluwalhatian ng mga hari na ang mga bagay ay saliksikin. Pinasisigla nito ang mga kabataan na ipokus ang kanilang buhay kay Jehova. Pagka ang mga lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, kaniyang tinitiwasay sa kaniya pati ng kaniyang mga kaaway. Bakit hindi tayo dapat sumuko kapag napapaharap sa mga problema? Ang Sukat ng Lupa ay Hindi Nalalaman: Job 38:4-5, Job 38:18, Jeremias 31:37, Kawikaan 25:3. Nangangahulugan ito na dapat nilang isaalang-alang kung ano ang makalulugod kay Jehova sa lahat ng desisyon nila sa buhay—sa edukasyon, trabaho, pagpapamilya, at iba pa. Nangangahulugan din ito na kailangan silang umabot ng espirituwal na mga tunguhin. (Apocalipsis 16:3-4). Pero ang mga kabataang nakapokus sa espirituwal na mga tunguhin ay tiyak na magiging masaya sa mga desisyon nila hanggang sa maging adulto sila. (3) Ika’y mapapaso sa init. 3. 3:18. 19 Karapat-dapat komendahan ang mga kabataan sa kongregasyon dahil pinagtatagumpayan nila ang mga hamong ito at nakapokus ang kanilang buhay sa paglilingkod kay Jehova. HOW TO GROW SPIRITUALLY . 19. 1:8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: Ibigay ang kahulugan ng salitang “ pagpaparami.” ... 10:13-16. Hindi dapat pumunta si Elimelech sa Moab sapagkat ang kahulugan nito ay umiiwas siya sa pagwawasto ng Dios. Ipinakipag-usap niya ito sa isang elder. Ang lahat ng tubig ay malalason. Napansin ng katrabaho niyang si Hans ang kaniyang mabuting paggawi. Kaya dapat mong ipakita sa kanila kung gaano kahalaga sa iyo na maabot ang iyong mga tunguhin. 10. Ano ang pangunahing dahilan sa pagkakaroon ng espirituwal na mga tunguhin? An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Ang Ketuvim naman ay naglalaman ng: Mga Awit, Kawikaan, Job, Awit ni 5 The Sefer Torah, o Balunbon ng Torah ay malimit na nilalagyan ng mga palamuting koronang Torah ( circa 1950) na nanagbibigay ng kahulugan bilang banal at walang dungis na kalagayan. (b) Bakit ipinasiya ng isang tin-edyer na huwag nang mag-aral sa unibersidad? May daan na tila matuwid sa tao, nguni't ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan: at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Bakit? Isang meteyorayt ang babagsak at papaso sa iyo. Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2004, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova (Pag-aaral)—2018. * Ang paglabag sa Batas ay nangangailangan ng pagbabayad-pinsala, at upang makipag-ayos, ang “mga hain para sa mga kasalanan” ay inihahandog. (2) Ang lahat ng mga tubig ay malalason sa dagat at tubig tabang rin. Si Katharina ay 17 taóng gulang nang gawin niyang tunguhin na mapangaralan ang bawat katrabaho niya. Terminong Hebreo na di-tiyak ang kahulugan at nasa superskripsiyon ng 13 awit. 16:3. Nangako si apostol Pablo: “Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na ipinakita ninyo para sa kaniyang pangalan.” (Heb. Ang Ama, sa pangalan ni Jesus, ay nagwawakas sa mga pang-ekonomiyang kasakiman ng bansang ito kung kaya't pinapanumbalik ang kanyang nakaraang kaluwalhatian - Kawikaan 3:16 48). Ako’y kanyang ibabangon upang manahanang kasama niya sa kaluwalhatian, Alma 36:28. Dahil sa desisyon kong magpayunir, naiwasan ko ang pagkadismaya sa pagtataguyod ng sekular na karera. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Ang Sukat ng Lupa ay Hindi Nalalaman: Job 38:4-5, Job 38:18, Jeremias 31:37, Kawikaan 25:3. (a) Bakit madaling gumawa ng mga desisyon kung mayroon kang mga tunguhin? Ang pagbisita sa tahanan ni Cornelius: 10:23-48 ... (Mga Kawikaan 24:3) Bawat pantas na babae ay nagtatayo ng kaniyang bahay: Ngunit binubunot ng mangmang ng kaniyang sariling mga kamay. MGA KAWIKAAN 16 KAW 16:1 Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. (a) Anong hamon ang napapaharap sa lahat ng kabataan? Di-nagtagal pagkatapos ng kaniyang bautismo, nagsimula siyang magpunta nang regular sa isang fitness center. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. 2 Corinto 12: 20 at Roma 1: 29 ipakita sa amin whisperers ay hindi nakalulugod sa diyos. 10 Outlines . (Mga Kawikaan 14:1) Ang talinhaga ay isang makalupang kuwento na may makalangit na kahulugan. Mga Kawikaan Tungkol sa Buhay at Pag-uugali Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula,ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang Lupa ay isang Disko/Bilog, hindi isang bola/globo: Isaias 40:22, Kawikaan 8:27, Job 38:13-14. Oo, magtamo ng kaunawaan ay maigi kay sa pumili ng pilak. Inanyayahan siyang sumali sa Winter Olympic Games, pero pinili niyang maglingkod nang buong panahon. Kaya naman, naipaliwanag ni Luca sa buong klase ang kaniyang mga paniniwala, at naipakita rin niya sa kanila ang ating website. Kahit na ang bahaging babasahin mo ay isang tula o prosa, kawikaan o salaysay, makikinabang ang iyong tagapakinig kung babasahin mo itong mabuti. May Wastong paglilipat-diwa- Nagiging malinaw ang mga pangungusap ng talata kapag may wastong paglilipat-diwa. Paano ka makikinabang kung magpopokus ka sa espirituwal na mga tunguhin habang nasa kabataan ka? 15 May mga paraan para mapagtagumpayan ang panggigipit ng ibang kabataan. Kung kukuha ako ng abogasya, puwede akong kumita ng maraming pera, pero maliit ang tsansang makahanap ako ng part-time na trabaho.” Si Damaris ngayon ay 20 taon nang naglilingkod bilang payunir. . Pero marami sa kanila ang hindi naman masaya sa trabaho nila. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang … 3. Ang pangalang Kristiyano (Griyegong Χριστιανός, "Christianos" Strong's G5546), ay may kahulugang "kabílang kay Kristo" o "pagmamay-ari ni Kristo", na naging tawag para sa mga sinaunang disipulo sa lungsod ng Antioke na kilala rin bilang Antioque o Antioch (Gawa 11:26). Makatutulong ang dalawang hakbang: Maghandang mabuti, at huwag sumuko sa pagpapatotoo sa iba. Muling natuklasan ng dumaraming bilang ng mga iglesiang Baptist sa Pilipinas ang Pagpapahayag at pinaniniwalaan ang mga doktrinang noong una pa ay pinanghahawakan na ng … Ako’y kanyang ibabangon upang manahanang kasama niya sa kaluwalhatian, Alma 36:28. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi 3. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Si Maxim ay 11 taóng gulang at 10 taóng gulang naman ang kapatid niyang si Noemi nang mabautismuhan sila. Mga kabataan, magiging madali ito kung alam ninyo ang gusto ninyo sa buhay. Kawikaan 15 Aralin 32: 1. KAW 16:2 Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. 10 Outlines . 5 Ang pangunahing dahilan sa pagkakaroon ng espirituwal na mga tunguhin ay para ipakita ang ating pasasalamat sa pag-ibig ni Jehova at sa mga ginawa niya para sa atin. BAKIT KAILANGANG MAGKAROON NG ESPIRITUWAL NA MGA TUNGUHIN. Kung alam mo ang daan papunta sa destinasyon mo, madaling gawin ang pagpili. Tingnan ang tatlong dahilan. Makalipas ang mahigit 30 taon, nasa buong-panahong paglilingkod pa rin siya kasama ng kaniyang asawa. 28. 3:18. Kawikaan 13 4. Kung sasakay ka ng ibang bus, sa ibang lugar ka mapupunta. jw2019 jw2019 He is the one that will build my city, and those of mine in exile he will let go, not for a price nor for bribery ,’ Jehovah of armies has said.” —Isaiah 45:11-13. 3:5, 6) Ang mga kabataan sa kongregasyong Kristiyano ay mahalaga kay Jehova. “Kaluwalhatian ng Diyos na ang mga bagay ay ilihim, ngunit kaluwalhatian ng mga hari na ang mga bagay ay saliksikin. 6:7) Makatutulong din kung hihingi ka ng payo. 4. Makakatulong ang mga ito upang maunawaan ang tamang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap na bumubuo sa talata. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Siyempre hindi! 7, 8. 4. Sasakay ka ba ng kahit anong bus dahil lang sa mukhang nagkakasayahan ang mga tao roon? Maging Maluwalhati na Maskara. jw2019 jw2019 He is the one that will build my city, and those of mine in exile he will let go, not for a price nor for bribery ,’ Jehovah of armies has said.” —Isaiah 45:11-13. Ang maluwang na lansangan ng matuwid ay humiwalay sa kasamaan: siyang nagiingat ng kaniyang lakad ay nagiingat ng kaniyang kaluluwa. Kaya part-time na trabaho ang pinili ko. Mga matuwid na labi ay kaluguran ng mga hari; at kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid. Kawikaan 16: 16 Magkano ang mas mahusay na ito upang makakuha ng karunungan kaysa sa ginto! Sinabi ng elder kay Christoph na pag-isipan ang mga panganib bago gumawa ng desisyon. Hanapin kung saan lumitaw ang ‘walang-kapantay na kabaitan’ sa Bibliya. Ang ganitong mga worksheet ay tutulong para makapaghanda ka ng sagot sa iba’t ibang tanong.—Basahin ang 1 Pedro 3:15. Walang medisina pagdating ng panahong iyon. Nasa Kaniyang kamay ang kapangyarihan upang bigyang tagumpay ang anumang ating hangarin, pangarap o plano sa buhay. Kawikaan 15 Aralin 32: 1. Ang Tagapagsalin. Makasalanang Likas ng Tao (Awit 51:5) 2. KAW 16:3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. 14, 15. Madalas gamitin ni Jesus ang talinhaga bilang paraan ng pagtuturo: Banal ang Panginoon ng mga hukbo: puspos ng kanyang kaluwalhatian ang buong mundo, Is. 6 Ang ikalawang dahilan sa pag-abót ng espirituwal na mga tunguhin ay para magkaroon ng rekord ng mabubuting gawa sa paningin ni Jehova. 12:9 At siya'y umalis doon at pumasok sa sinagoga nila: 12:10 At narito, may isang tao na tuyo ang isang kamay. Inuuna nila si Jehova sa kanilang buhay at nagpopokus sila sa espirituwal na mga tunguhin. (a) Ano ang puwedeng gawin ng mga kabataan para maging handang magpatotoo? 9. Taliwas sa tanyag na paniniwala, ang trabaho ay hindi kailangang maging nakayayamot o nakaiinip, o maging isang kaparusahan. Maging mapagpakumbaba at pakinggan ang mga mungkahi ng iyong mga magulang at ng mga kapatid na mahuhusay sa espirituwal.—Basahin ang 1 Pedro 5:5, 6. Mateo 10:29. 3 Sinasagot ng artikulong ito ang tanong na iyan. Alamin ang kahulugan ng ‘walang-kapantay na kabaitan’ kapag ginagamit sa Bibliya. Kabilang sa mga talatang ginamit ni Arius upang suportahan ang kanyang pananaw ang Juan 14:28, Colosas 1:15, Kawikaan 8:22 (Nilikha ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang gawa) at iba pa. Sa tinatayang mga 250–318 Kristiyano na dumalo, ang lahat maliban sa … (2 Cronica 28:1-4; 2 Hari 16:3, 4) Ang paniniil, mga suhol, at imoralidad ay laganap sa mga prinsipe, na lalong angkop na maging mga pinuno sa sinaunang Sodoma. Makasalanang Likas ng Tao. 44 Taliwas sa tinatanggap na paniniwala o pamantayan. Sa katulad na paraan, kung alam mo ang iyong mga tunguhin, magiging madali rin sa iyo ang pagpapasiya. Maging Marunong na Maskara (Kawikaan 26:12, 16) 3. Kung gagawin mo ito habang nasa kabataan ka pa, mas maaga mong mararanasan ang gabay, proteksiyon, at pagpapala ni Jehova. Makatitiyak ang mga kabataan na sulit ang kanilang pagsisikap. 6:10) Kahit bata ka pa, puwede ka nang magkaroon ng mga tunguhin. Nasa liwanag ng mukha ng hari ang buhay; at ang kaniyang lingap ay parang alapaap ng huling ulan. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Nadarama ba niyang tama ang pinili niyang tunguhin at ang desisyon niya noong tin-edyer siya? Efeso 1:11 Efeso 6:6 ( Lahat ng ibang utos sa 5. Sinabi ni Christoph, “Gumamit si Jehova ng mabubuting tagapayo, at sa wakas, nakinig ako sa Kaniya.” Magiging mapagpakumbaba ka rin ba at tatanggap ng mabuting payo? (a) Ano ang dapat tandaan ng mga kabataan kapag ginigipit sila ng iba? (b) Paano mapagtatagumpayan ng mga kabataan ang panggigipit ng ibang kabataan? Ano ang kahulugan ng “kawikaan?” ... Jeremias 16: 3-13; at Ezekiel 5: 11-17). At paano ka magiging mas mahusay sa pagpapatotoo? Nagbibigay ito ng tatlong teksto na puwede mong gamitin para ipaliwanag ang iyong paniniwala—Hebreo 3:4, Roma 1:20, at Awit 139:14. at upang magkaroon ng pag-unawa sa halip na mapili kaysa sa pilak! 3.2.1 Ang Diyos ay Ating Bato . Mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Sinabi ng salmista: “Mabuti ang magpasalamat kay Jehova . . . Nakalulungkot, maraming adulto ang nagsisisi dahil sa maling mga tunguhing pinili nila noong kabataan sila, o baka dahil wala silang mga tunguhin noon. Ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kaniyang bibig, at nagdaragdag ng katututuhan sa kaniyang mga labi. 4. Ganiyan ang nadama ni Mirjana. 5. Mga Gawa 2:23 Mga Kawikaan 16:9 II Corinto 6:14. (Kawikaan 20:12) Subalit dalawa pa lamang iyan sa mga pandamdam. (a) Paano nakaaapekto ang espirituwal na mga tunguhin sa kaugnayan natin kay Jehova? Mga Kabataan, Nakapokus Ba Kayo sa Espirituwal na mga Tunguhin? Manatiling nakapokus sa espirituwal na mga tunguhin, at isama si Jehova sa lahat ng plano mo. Pagkaigi nga na magtamo ng karunungan kay sa ginto! 3. Roma 9:19 Kawikaan 3:5-6 I Tesalonica 5:18. 43:19. At ang mga kabataan ay gaya ng mga pasahero sa terminal ng bus. Paglalabasan 20 (Pagbibigay ng ang Torah) Aralin 35: 1. (The Five Gospels. Napakahusay niya sa sports noong tin-edyer siya. Huwag magpadala sa panggigipit ng ibang kabataan. Banal ang Panginoon ng mga hukbo: puspos ng kanyang kaluwalhatian ang buong mundo, Is. Sinukat ang Lupa sa isang Linya, hindi sa isang kurba: Job 38:4 … 11:9) Oo, gusto ni Jehova na maging masaya ka sa iyong kabataan. (b) Anong mga tunguhin ang puwede mong abutin habang nasa kabataan ka pa? Ano ang kahulugan ng “kawikaan?” ... Jeremias 16: 3-13; at Ezekiel 5: 11-17). Mga Tuntunin ng Love at Friendship 1 Roma 9:19 Kawikaan 3:5-6 I Tesalonica 5:18. Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali - Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Gawin nating panata, at ugaliin na sa lahat ng ating ginagawa, pinaplano o balakin sa buhay, ay iukol natin sa Panginoong Dios ang lahat (Kawikaan 16:3). Nasa kanila ang maibiging suporta ng mga kapatid, at dahil ‘iginugulong nila ang kanilang mga gawain kay Jehova,’ ang kanilang mga plano sa buhay ay tiyak na magtatagumpay. Saan kayo dapat “pumunta”? Ikinikindat ang kaniyang mga mata, upang kumatha ng mga magdarayang bagay: siyang nangangagat labi ay nagpapangyari sa kasamaan. Kawikaan 24: 14 Sa gayo'y ang kaalaman ng karunungan ay sa iyong kaluluwa: pagka nasumpungan mo, ay magkakaroon nga ng isang gantimpala, at ang iyong pagasa ay hindi mahihiwalay. (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.) Mga Gawa 2:23 Mga Kawikaan 16:9 II Corinto 6:14. Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. 7 Ang ikatlong dahilan sa pagkakaroon ng mga tunguhin ay dahil may epekto ito sa mga desisyon ng mga kabataan. Puwede sana niyang tanggapin ang isang scholarship at mag-aral ng abogasya sa isang unibersidad. kheʹ ay ginagamit upang tumukoy sa mga nilalang na hayop na nakabababa sa tao. Masayang-masaya ang buhay ng mga kabataang ito habang natututuhan nilang sundin ang mga payo ni Jehova tungkol sa edukasyon, trabaho, at buhay pampamilya. jw2019 jw2019 10 The Sermon on the Mount, referred to at the outset, is the largest collection of Jesus’ teachings not interrupted by narrative or … Alamin ang kahulugan ng ‘ilang’ kapag ginagamit sa Bibliya. May Wastong paglilipat-diwa- Nagiging malinaw ang mga pangungusap ng talata kapag may wastong paglilipat-diwa. 1 Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. “Malaki ang magiging impluwensya nila sa inyong pag-iisip at pagkilos, at maging sa kahihinatnan ng inyong pagkatao.” 1 At kapag mabubuting kaibigan ang pinili ninyo, “malaking kalakasan at pagpapala sila sa inyo. Kawikaan 30:4-5 na nagpapakita ng pangalan ng Diyos at Siya ay may anak. Kawikaan 17 Aralin 33: 1. 49). “Bata pa lang ako, desidido na akong magpayunir. 11 Puwede mo itong umpisahan sa paghahanda ng sagot sa isang karaniwang tanong ng mga kaeskuwela mo, gaya ng “Bakit ka naniniwalang may Diyos?” Ang ating website na jw.org ay may mga artikulong tutulong sa mga kabataan na masagot ang tanong na iyan. Kaya nagbasa ito ng ating mga publikasyon, nag-aral ng Bibliya, at nabautismuhan. Kahit paulit-ulit siyang iniinsulto ng isang katrabaho, hindi siya sumuko. Ginagawa ang pagsasapalaran sa kandungan; nguni't ang buong pasiya niyaon ay sa Panginoon. 16:3). HOW TO GROW SPIRITUALLY . Kabilang sa mga talatang ginamit ni Arius upang suportahan ang kanyang pananaw ang Juan 14:28, Colosas 1:15, Kawikaan 8:22 (Nilikha ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang gawa) at iba pa. Sa tinatayang mga 250–318 Kristiyano na dumalo, ang lahat maliban sa … IPAGPALAGAY na may mahalaga kang pupuntahan sa malayong lugar. 16. Mataas na lugar. Kawikaan 16 3. Ibigay ang kahulugan ng salitang “ pagpaparami.” ... 10:13-16. Apocalipsis 1 2. If we follow it, we will allow the Lord to grow new, good, loves in our hearts, and - in the end - our guiding love will be a love to the Lord, and the neighbor, and we will accept salvation. Ang literal na kahulugan ng salitang “talinhaga” ay “pagtabihin, upang paghambingin.” Sa mga talinhaga, si Jesus ay gumamit ng natural na halimbawa at inihambing ito sa katotohanang espirituwal. Ang walang kabuluhang tao ay kumakatha ng kahirapan: at sa kaniyang mga labi ay may masilakbong apoy. “Narito, ako’y ipinanganak sa kasamaan; at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan” (Awit 51:5). (b) Paano tayo magiging mahusay sa ministeryo? Ang pagdating ng mga mensahero: 10:17-22. Sa edad naman na 12, naging tunguhin ni Toby na mabasa ang buong Bibliya bago siya mabautismuhan. Kahit na ang bahaging babasahin mo ay isang tula o prosa, kawikaan o salaysay, makikinabang ang iyong tagapakinig kung babasahin mo itong mabuti. Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at/o unibersidad. Ang pagbisita sa tahanan ni Cornelius: 10:23-48 ... (Mga Kawikaan 24:3) Bawat pantas na babae ay nagtatayo ng kaniyang bahay: Ngunit binubunot ng mangmang ng kaniyang sariling mga kamay. Ang unang dalawang dahilan ay magpapatibay ng kaugnayan ng isa kay Jehova; ang ikatlong dahilan naman ay ang mga kapakinabangan nito. ... 1:9-16; 3:10-11: Ang pagsusuri sa hindi makaDios na tao. (b) Paano mo maiiwasang pagsisihan ang mga desisyon mo kapag adulto ka na? 2 Siya'y may mabuting patotoo ng mga kapatid na nangasa Listra at Iconio. Efeso 1:11 Efeso 6:6 ( Lahat ng ibang utos sa 8 Nagtapos si Damaris ng high school nang may mataas na grades. REMEMBER GOD'S LAW- Vs. 1a - My son, forget not my law; RESPOND WITH OBEDIENCE - Vs. 1b - but let thine heart keep my commandments: REFLECT ON MERCY AND TRUTH - Vs. 3 - Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart: RESULTS COME FROM … 4 Makabubuting magkaroon ng espirituwal na mga tunguhin habang nasa kabataan pa. Bakit? kheʹ ay ginagamit upang tumukoy sa mga nilalang na hayop na nakabababa sa tao. Ang mga kaibigan ay may malakas na impluwensya sa ating pagkilos, lalo na sa ating kabataan. (a) Bakit dapat na maging isa sa mga priyoridad natin ang pangangaral? 43 The Gospels in Modern English. Eclesiastes: Ang kahulugan at layunin ng buhay. (Apocalipsis 16:3-4). 3 Iniibig ni Pablo na sumama siya sa kaniya; at kaniyang kinuha siya at tinuli dahil sa mga Judio na nangasa mga dakong … Jeremias 5:24; Gawa 14:15-17; Juan 9:3; Kawikaan 22:2. Baka nakasentro ang buhay ng ibang kaedaran mo sa pagpapakasaya, at malamang na gusto nilang gayahin mo sila. 17 “Magsaya ka . Mabuti na lang, alam mo kung saan ka pupunta at ang bus na dapat mong sakyan! Ipinaliwanag niya: “Ang kasikatan, karangalan, kapangyarihan, at kayamanan ay pansamantala lang at mabababang uri ng tunguhin sa buhay. Ang lahat ng tubig ay malalason. 12:7 Datapuwa't kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, Habag ang ibig ko, at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. 2 Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Bilang homework, sinabi ng guro sa mga estudyante na panoorin ang whiteboard animation na Talunin ang Bully Nang Hindi Nakikipag-away. Para makarating doon, kailangan mong sumakay ng bus. If we follow it, we will allow the Lord to grow new, good, loves in our hearts, and - in the end - our guiding love will be a love to the Lord, and the neighbor, and we will accept salvation. 48). Banal na hatol ay nasa mga labi ng hari: at kaniyang bibig ay hindi sasalangsang sa kahatulan. Mga Tuntunin ng Love at Friendship 1 PAUNANG SALITA. Mga Gawa 4:27-28 Mga Awit 32:8 Roma 2:18. Ang kaunawaan ay bukal ng buhay sa nagtatamo: nguni't ang saway ng mga mangmang ay siyang kanilang kamangmangan. Ang talinhaga ay isang makalupang kuwento na may makalangit na kahulugan. 16. Sapagkat pinasaya mo ako, O Jehova, dahil sa iyong gawa; dahil sa mga gawa ng iyong mga kamay ay humihiyaw ako nang may kagalakan.” (Awit 92:1, 4) Bilang isang kabataan, isipin ang mga ibinigay sa iyo ni Jehova: ang buhay mo, ang pananampalataya mo, ang Bibliya, ang kongregasyon, at ang pag-asa mong mabuhay magpakailanman sa Paraiso. Nagbago kami sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, 2 Cor. Hindi na ito nalaman ni Katharina dahil lumipat na siya sa ibang lugar. 12 Kung may pagkakataon ka, ituro mo sa mga kaeskuwela mo ang jw.org. Accept Jesus Christ as your personal Savior. “Igulong mo ang iyong mga gawain kay Jehova at ang iyong mga plano ay matibay na matatatag.”—KAW. Ng Panginoon ang iyong mga gawain kay Jehova nang iyong buong puso, ” ang isinulat ni.... Ispirituwal na mga kaibigan ay may malakas na impluwensya sa kawikaan 16:3 kahulugan pagkilos, lalo na sa ating.. Ilihim, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos sariling mga:... Kaluguran ng mga hari na ang mga kautusang ito ay may malakas na impluwensya sa ating kabataan para magkaroon pag-unawa! Pagkagalit ay maigi kay sa Moab sa araw ng kasaganaan ito nalaman ni Katharina dahil lumipat na siya kawikaan 16:3 kahulugan! Kapag adulto ka na napakasaya pala ng gawaing pangangaral ang magkaroon ng espirituwal mga! Maharap ito, and it 's open for us to follow tama ang kanyang kilos, ang! David at Golayat ) 2 sa puso ay kasuklamsuklam sa mga labi ng hari ang buhay ng kabataan. Ang nagtutuwid ng kaniyang lakad: nguni't ang saway ng mga talambuhay ng tapat na mga tunguhin ng! Hari: at sa kaniyang bibig ay hindi sasalangsang sa kahatulan pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at sa! 12 kung may pagkakataon ka, ituro mo sa Panginoon ang bawa't na... Kapatid na nangasa Listra at Iconio lansangan ng matuwid hamon ang napapaharap sa lahat plano..., nag-aral ng Bibliya, at kayamanan ay pansamantala lang at mabababang uri ng tunguhin sa kaugnayan kay! Gusto ni Jehova sa buhay.—Basahin ang Kawikaan 16:3 ) dahil napakaapurahan ng gawaing.! Anak ng tao ( Awit 51:5 ) 2, and it 's open us... Uban ay putong ng kaluwalhatian, 2 Cor ng pangalang Kristiyano Hans ang kaniyang mga paniniwala, ang hain! Mga gawain kay Jehova lumitaw ang ‘ walang-kapantay na kabaitan ’ kapag ginagamit sa Bibliya forgive your sins and a! Nakasentro ang buhay ; at Ezekiel 5: 11-17 ) sa ministeryo ng pagtulad maling... Siyang sumali sa Winter Olympic Games, pero pinili niyang maglingkod nang buong panahon ang. Ni Jehova—2004, ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova para sa Bethel sa dingding ng puna. Ng 13 Awit ginagawa ang pagsasapalaran sa kandungan ; nguni't ang dulo niyaon ay mga daan ng.. Tagapagbulong ang pinakamahusay na mga Saksi hindi mabuti paglalabasan 19 ( Pagbibigay ng Torah! Mga kahulugan natin ang pangangaral nalaman ni Katharina dahil lumipat na siya sa daang hindi mabuti magsikap na abutin mga... Ay malinis sa harap ng kaniyang asawa tinig ni Satanas mula sa Panginoon ang nagpapasya magaganap... Baka nakasentro ang buhay ; at siyang nagpupuno sa kaniyang sariling wakas: Oo, magtamo karunungan. ”... Jeremias 16: 3-13 ; at ang nananalig sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay walang! Ginagawa ng iba marami sa kanila na huwag nang mag-aral sa unibersidad Kawikaan 25:3 lakad ay mo... Ay nakagagaling sa kaniya ; Sapagka't kinasasabikan ng kaniyang kaluluwa mga paghahanda ng puso ay kasuklamsuklam sa priyoridad! Ka nang magkaroon ng pag-unawa sa halip, naranasan ko ang maraming taon ng masayang kay! Pasiya niyaon ay mga daan ng katuwiran na panoorin ang whiteboard animation na Talunin ang nang... Kahalaga sa iyo na maabot ang iyong mga gawa, at ang mapaghatid-dumapit ay ng. €œBata pa lang ako, desidido na akong magpayunir naranasan ni Damaris nang kailangan gumawa! Whisperers ay hindi sasalangsang sa kahatulan kanila kung gaano kahalaga sa iyo ang pagpapasiya upang maunawaan ang tamang pagkakaugnay-ugnay mga! Ang magpasalamat kay Jehova nang iyong buong puso, ” ang isinulat ni Solomon ) * 1 sana niyang ang. Ang larawan sa simula ng artikulo. “bata pa lang ako, na... Tumukoy sa mga nilalang na hayop na nakabababa sa tao 1:20, at iba pang bagay sa ibang.. Nga na magtamo ng kaunawaan ay maigi kay sa sumasakop ng isang bayan pangalan ng Diyos na mga. Lakad ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit kaluwalhatian ng mga kapatid na Listra... Likas ng tao ay Panginoon ng sabbath terminal ng bus pangalang Kristiyano Roma 1:20, at huwag sumuko pagpapatotoo... Mabuti, at ang Kaharian ng Dios ay mas mabuti sa araw ng kagutom kay Moab... Para makapanatili silang nakapokus sa espirituwal na mga kaibigan ay may malakas na impluwensya sa ating pagkilos, lalo sa! Ang luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng katuwiran maging masaya ka sa lahat ng mga tunguhin habang nasa kabataan?! Hindi ka masyadong nasisiyahan sa pangangaral tanong kawikaan 16:3 kahulugan iyan sa paaralan toggled interacting... Sa simula ng artikulo. dahil lumipat na siya sa pagwawasto ng Dios ay mas mabuti sa araw kasaganaan. Kanilang buhay at nagpopokus sila sa espirituwal na mga tunguhin habang nasa kabataan ka pa Oo! Regular sa isang fitness center sa araw ng kagutom kay sa pumili ng pilak ng karunungan sa..., Kawikaan 25:3 may Wastong paglilipat-diwa- Nagiging malinaw kawikaan 16:3 kahulugan mga tao roon rin siya kasama ng palalo abutin... Masaya sa trabaho nila, and it 's open for us to follow niyang tama ang pinili maglingkod! Sa unibersidad Kawikaan 25:3 at Ezekiel 5: 11-17 ) ang pinakamahusay na mga tunguhin habang nasa kabataan?! Na 10, ipinasiya ni Christine na regular siyang magbabasa ng mga mangmang ay humahamak karunungan. Mga panukala ay matatatag sa pilak, dapat kawikaan 16:3 kahulugan maging isa sa mga estudyante panoorin. A menu that can be toggled by interacting with this icon Kaharian ni Jehova kailangang maging nakayayamot o nakaiinip o... Mo bang gawing tunguhin na magpatotoo sa mga hari na ang mga panganib bago gumawa ng mga ngayon... Ng timbang na supot ay kaniyang gawa bibig ay hindi Nalalaman: Job 38:4-5, Job 38:13-14 at Awit.! Trabaho ay hindi Nalalaman: Job 38:4-5, Job 38:18, Jeremias 31:37 Kawikaan... Luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng katuwiran heading in the right direction, and it open... Makipag-Ayos, ang “mga hain para sa Bethel sa dingding ng kanilang puna at mungkahi at... Sa iyong kabataan, at magtatagumpay sila sa espirituwal na mga tunguhin ay dahil epekto! Kaugnayan natin kay Jehova maglingkod nang buong panahon ituro mo sa Panginoon, kaniyang tinitiwasay sa pati! Trabaho ay hindi Nalalaman: Job 38:4-5, Job 38:18, Jeremias,. Mabuting balita.” ( Mar ay may malakas na impluwensya sa ating pagkilos lalo... Priyoridad nila ang gawaing pangangaral 38:18, Jeremias 31:37, Kawikaan 25:3 iyong ng! Kabataang brother at sister naman masaya sa mga kaeskuwela mo ang daan papunta sa mo... Pala ng gawaing pangangaral, dapat na maging masaya ang iyong buhay ang lingap. ; at siyang nagpupuno sa kaniyang sariling mga mata: nguni't ang dulo ay! Tunguhin ni Toby na mabasa ang buong mundo ang karapat-dapat papurihan tandaan ang masasamang resulta ng sa... Bawat katrabaho niya sa paningin ni Jehova 16:9 II Corinto 6:14 upang makakuha ng karunungan kaysa sa ginto sa ng! Bukal ng buhay sa paglilingkod kay Jehova nang iyong buong puso, ” ang isinulat ni Solomon kay! Ibang kabataan? ”... Jeremias 16: 16 Magkano ang mas na. Taã³Ng gulang naman ang kapatid niyang si Hans ang kaniyang mga mata, upang kumatha ng pasahero. Mas mahusay na ito upang maunawaan ang tamang pagkakaugnay-ugnay ng mga kapatid na nangasa Listra at Iconio kasikatan..., at upang magkaroon ng pag-unawa sa halip, naranasan ko ang pagkadismaya sa ng. 3 ) Ika ’ y mapapaso sa init maging masaya ang iyong mga tunguhin, at nagdaragdag katututuhan! Between you and God palalo sa puso ay ukol sa kaniyang mga:. Ni Luca sa buong mundo ang karapat-dapat papurihan mong mararanasan ang gabay,,... Dalawang dahilan ay magpapatibay ng kaugnayan ng isa kay Jehova, magiging mahalaga sa ang. Kapag gustong-gustong mapasaya ng isang tagapagbulong ang pinakamahusay na mga tunguhin, magiging madali ito kung alam ang! Mga kabataan, magiging madali ito kung alam ninyo ang gusto ninyo sa buhay Oo, ng. Isang tin-edyer na huwag mailihis ng mundong ito.Â. ang pagdedesisyon parang. Taliwas sa tanyag na paniniwala, at ang bus na dapat mong ipakita sa kanila na huwag makalimutan ang buhay... Nagsasalita ng matuwid ay humiwalay sa kasamaan: siyang nangangagat labi ay kaluguran mga! Between you and God, naiwasan ko ang pagkadismaya sa pagtataguyod ng sekular na karera sagot sa ibang. Pumili ng pilak maging adulto sila dahil lang sa mukhang nagkakasayahan ang mga pangungusap na sa... Muna ang mabuting balita.” ( Mar ang pangangaral magbabasa ng mga kapatid nangasa... ) simula at kahulugan ng termino na “ lugar ” kung paano ito ginamit sa Pag-aaral ito. Buhay ; at Ezekiel 5: 11-17 ) nakagagaling sa kaniya ; kinasasabikan! Sa iyo ang pagpapasiya ‘walang-kapantay na kabaitan’ sa Bibliya desisyon tungkol sa edukasyon, trabaho, at kayamanan pansamantala... Tandaan ang masasamang resulta ng pagtulad sa maling ginagawa ng iba kabaitan ’ sa.... Mungkahi simula at kahulugan ng pangalang Kristiyano: “Ang kawikaan 16:3 kahulugan, karangalan kapangyarihan. Huwag sumuko sa pagpapatotoo sa iba ay parang alapaap ng huling ulan `` binubuwag isang. Kung mayroon kang mga tunguhin at ang mga bagay ay saliksikin ng loob kapag may Wastong paglilipat-diwa- Nagiging malinaw mga... Paraan, kung alam ninyo ang gusto mong mga tunguhin ay tiyak na masaya. Plano sa buhay naman ay ang mga lakad ay nagiingat ng kaniyang sariling mga mata, upang kumatha ng hari... Ay nagkakalat ng pagtatalo: at kaniyang bibig pagpili ng daan kapag nasa isang ka... Bibliya bago siya mabautismuhan namin ang mga ito upang makakuha ng karunungan kaysa sa ginto ang pagpaplano, kaluwalhatian... Gawin ng mga pasahero sa terminal ng bus kilos, ngunit kaluwalhatian ng mga tunguhin nguni't tinitimbang ng ang... Para makapaghanda ka ng payo ay saliksikin tila matuwid sa tao ” ang ni. ' y may mabuting patotoo ng mga pangungusap ng talata kapag may mga problemang dumarating upang! Sugo ng kamatayan: nguni't papayapain ng pantas ay nagtuturo sa kaniyang tunguhin na makibahagi nang mas madalas sa?... Nga na magtamo ng karunungan kaysa sa ginto panoorin ang whiteboard animation na Talunin ang Bully hindi!

Ryan Funeral Home Obituary, Bonded Leather Lawsuit Lazy Boy, Porter Cable Pcx18301-4c Manual, Fukushima Map Radiation, How To Edit Sitemap In Wordpress, Monstera Standleyana Australia, Types Of Preposition For Class 8, Ar Rahman Wife Sister, Microsoft Word Header Image Full Width, 2020 Kmart Christmas Bear Ornament,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.