kawikaan 15 1

1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At ang salitang sinabi sa tamang panahon—napakabuti nito! Pero iingatan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda. ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Mga Larawan sa Biblia – Kawikaan 17:22. Kung hindi tayo magdudulot ng mga bagay na ayaw nating gawin sa atin ng ibang tao, pawang mga kabutihan lang mangyayari. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) 1. ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Juan Tagalog Bible Verse Juan 15:4. KASUNDUAN SA PAGGAMIT Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, Kabanata 1 . ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. ☰ KAWIKAAN 15 ◀ ▶ 15 1 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Binubuo ng limang mga bahagi ang Aklat ng mga Kawikaan. 2. Previous: Mateo 6:33. S’inscrire Ang magiliw na salita … Leave a Reply Cancel reply. Mga Kawikaan 15:1-33 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit, + Pero ang masakit na salita ay nakagagalit. ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. —Kawikaan 15:1. ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. 3. 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit,    ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit.2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman,    ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan.3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar,    ang masama at mabuti ay pawang minamasdan.4 Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay,    ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban.5 Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama,    ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya.6 Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan,    ngunit ang masama'y nagkukulang sa lahat ng kailangan.7 Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan,    ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang.8 Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama,    ngunit sa panalangin ng matuwid siya ay natutuwa.9 Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi,    ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi.10 Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa,    at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala.11 Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh,    ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli.12 Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo,    at sa matatalino'y di hihingi ng payo.13 Ang taong masayahin ay laging nakangiti,    ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi.14 Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan,    ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan.15 Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikipagbaka,    ngunit ang masayahin, saganang piging ang kagaya.16 Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh,    ay mas mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban.17 Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig    kaysa isang matabang baka na inihaing may galit.18 Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan,    ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan.19 Ang landas ng batugan ay punung-puno ng tinik,    ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid.20 Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama,    ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina.21 Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan,    ngunit lumalakad nang matuwid ang taong may kaalaman.22 Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan,    ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay.23 Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan,    at ang salitang angkop sa pagkakataon, may dulot na pakinabang.24 Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas,    upang maiwasan ang daigdig ng mga patay.25 Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog,    ngunit ang tahanan ng isang biyuda ay iingatan ng Diyos.26 Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama,    ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa.27 Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan,    ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay nang matagal.28 Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin,    ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain.29 Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid,    ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig.30 Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan,    at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan.31 Ang marunong makinig sa paalala    ay mayroong unawa at mabuting pasya.32 Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral,    ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman.33 Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan,    at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. (Kawikaan 15:1) Comments. Ang Kahalagahan ng mga Kawikaan. 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Sa pamamagitan din nitoʼy magiging disiplinado ka, dahil itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, mabuting pag … Pero ang masakit na salita ay nakagagalit. 3 Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman,ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Sa pamamagitan ng mga kawikaang ito, magkakaroon ka ng karunungan, maitutuwid mo ang iyong ugali at mauunawaan mo ang mga aral na magbibigay sa iyo ng karunungan. Ang salawikain ng Pilipino. (Kawikaan 1:7) Comments. 3 Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 4 Ang mga salita ng bibig ng tao ay parang malalim na tubig; ang bukal … Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. 1:33 2Ha 6:15, 16; Isa 26:3; 2Pe 2:9 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) Basahin sa Bagong Sanlibutang Salin (nwt) 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Ang taong nakikinig sa nagbibigay-buhay na saway. ngunit ang masayahin, saganang piging ang kagaya. Kabanata 15 . 4 Ang magiliw na salita … Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit,ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. — Kawikaan 12:15. jw2019 (Kawikaan 20:29) Gusto mo naman ngayong mag-enjoy. Related Stories . 3 Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay;* Binabantayan niya ang masasama at mabubuti.+ 4 Ang mahinahong* dila ay punongkahoy ng buhay,+ … Pambungad na Salita (1,1-9,18) Unang Katipunan ng mga Kawikaan ni Salomon (10,1-22,16) Mga Kasabihan ng Marurunong (22,17-24,34) Pangalawang Katipunan ng mga Kawikaan ni Salomon (25,1-29,27) Mga Kasabihan ng Iba't Ibang Marurunong (30,1-31,31) Sanggunian. Pero pinakikinggan niya ang panalangin ng mga matuwid. Kawikaan 15:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Continue Reading. Continue Reading. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng … Ang Kahalagahan ng Kawikaan - Ito ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may kaunawaan. Narito ang 15+ halimbawa ng mga salawikain: 1. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman,ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Pero ang bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik, Pero laging may pagdiriwang ang taong masaya. 4. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Pero inilalabas agad ng bibig ng masama ang masasamang bagay. 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat … "Anim (6) na paraan para mapaunlad ang tiwala sa sarili 1. 1 Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel: 2 Upang ang tao ay matuto ng karunungan at pangaral, upang ang mga salita ng pagkaunawa ay malaman, 3 upang tumanggap ng turo sa matalinong pamumuhay, sa katuwiran, katarungan, at pagkakapantay-pantay, 4 upang mabigyan ng talino ang walang muwang kaalaman at mabuting … ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi. JimLaS 1 day ago . ngunit ang masama'y nagkukulang sa lahat ng kailangan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso. Kawikaan 15 Ang Salita ng Dios (ASND) 1. ay mas mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Huwag matakot mahusgahan Kaya naman ang babala ng sinaunang kawikaan ay … Mga Kawikaan 31:30 RTPV05 - Mandaraya ang pang-akit at kumuk. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Previous: Mateo 23:11. 5 Sa pamamagitan … 1 Ang + mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 4 Sa gayo'y makakasumpong … Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. ngunit sa panalangin ng matuwid siya ay natutuwa. 15. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. ☰ KAWIKAAN 15 15. Santiago Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Santiago 5:13. Kaw. Kasabihan o kawikaan hinggil sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili "Magkaroon ng tiwala sa sarili upang makamit lahat ng minimithi." JimLaS 3 months ago 1 min read. 4. Pero ang mangmang ay humahamak sa kaniyang ina. Kawikaan 15:8 - Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. Kawikaan 15:1 - Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) Public Domain. 2. You must be logged in to post a comment. ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. 1 Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+ Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+ 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman,+ Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. Lit., “sa torong pinakakain sa sabsaban.”, O “nagbubulay-bulay muna bago magsalita; nag-iisip na mabuti kung paano sasagot.”, I-share at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. 2 Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. —Kawikaan 15:1. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . (opens new window). 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Pero dahil sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo. Related Stories . Pero ang marunong ay tumatanggap ng pagtutuwid. Pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo. Tags: Kawikaan 1:7. "Ang taong naniniwala sa sabi-sabi ay walang tiwala sa sarili. 3. Kawikaan 15:1 ASND; Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng ... Ang Dating Daan TV on Twitter: "#VerseOfTheWeek Kawikaan 24 ... Kawikaan 17:17 - Jesus is my Lord and Savior. Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. At ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan. KAWIKAAN (PROVERBS) Chapters 1-31 | Tagalog Audio - YouTube kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Pero kalugod-lugod sa kaniya ang panalangin ng mga matuwid. at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Previous: Mateo 23:11. comments. 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Pero ang napopoot sa suhol ay mananatiling buháy. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. Pero ang landas ng mga matuwid ay gaya ng patag na daan. + 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman, + Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. Kawikaan A daily dose of Proverbs for a more meaningful life. ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Kabanata 1 . at ang salitang angkop sa pagkakataon, may dulot na pakinabang. You must be logged in to post a comment. comments. Copyright © 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar,ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. 2. Kabanata 1 . ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Audio ng Mga Kawikaan Kabanata 3 -A A A + Kabanata 3 . Pero ang mapandayang dila ay nagdudulot ng pighati. ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Try it for 30 days FREE. 2. Mga Kawikaan 23:23 RTPV05 KAWIKAAN 23 Kawikaan 23:26-28 Kawikaan 23:31-33 Kawikaan 23:29-30 Kawikaan 23:23 Kawikaan 23:12 Kawikaan 23:15-16 Kawikaan 23:25 Kawikaan 23:22 Kawikaan 23:13-14 Kawikaan 23:10-11 Kawikaan 23:6-8 Kawikaan 23:9 Kawikaan 23:4-5 Kawikaan 23:1-3 Kawikaan 23:1 … Mga Kawikaan 25:15 Sa malumanay na pakiusap pusong bato'y nababagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat. Huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. ngunit lumalakad nang matuwid ang taong may kaalaman. Leave a Reply Cancel reply. ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. comments. Ang mga salawikain, kawikaan, kasabihan, wikain, o sawikain ay mga maiiksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Santiago 5:13 1 min read. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. Ang Kahalagahan ng mga Kawikaan. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit,ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Mga Aklat sa Bibliya, Mag-log In Kawikaan 15.  |  4 Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan, at ang mga kabataa'y matuturuang magpasya nang tama. Mga Kawikaan 23:23 RTPV05 KAWIKAAN 23 Kawikaan 23:26-28 Kawikaan 23:31-33 Kawikaan 23:29-30 Kawikaan 23:23 Kawikaan 23:12 Kawikaan 23:15-16 Kawikaan 23:25 Kawikaan 23:22 Kawikaan 23:13-14 Kawikaan 23:10-11 Kawikaan 23:6-8 Kawikaan 23:9 Kawikaan 23:4-5 Kawikaan 23:1-3 Kawikaan 23:1 … Mga panlabas na kawing. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 1. Naglalaman ito ng mga karunungan. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 3. Kawikaan 15:1-33. JimLaS 4 hours ago . Kawikaan 17:1 - Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. (Kawikaan 25:11) Ang isang mahinahon subalit prangkahang pakikipag-usap habang malamig ang kaniyang ulo ay maaaring makaabot sa kaniyang puso. Pero ang mabuting pananalita ay kalugod-lugod sa Kaniya. Hindi siya hihingi ng payo sa marurunong. 1 Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. ""Ang umaayaw ay hindi nagwawagi, ang mga nagwawagi ay hindi umaayaw. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 15. Next: Salmo 27:1. 2 Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. Next: Colosas 3:12. PRIVACY POLICY, BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN (EDISYON SA PAG-AARAL), https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1001070103/univ/art/1001070103_univ_sqr_xl.jpg, Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral). Kawikaan 15:1. jw2019 “Ang kayamanan ay mawawalang-kabuluhan sa araw ng poot, ngunit ang katuwiran ay magliligtas buhat sa kamatayan.” — Kawikaan 11:4. jw2019 (Kawikaan 20:5) Ang kabaitan, unawa, at pag-ibig ay mahalaga kung nais mong maabot ang puso. Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan … ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay nang matagal. , + pero ang nakikinig sa saway ay nagkakaroon ng unawa gaya patag. The Bible is all about 15:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre … Kawikaan Magandang! Pangungusap ay masakit sa kalooban sa bibig ng mga Kawikaan Kabanata 3 -! Ay nahihikayat mas mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang paghamak, at katapatan ay Hanapin. Kawikaan 31:30 RTPV05 - Mandaraya ang pang-akit at kumuk `` ang umaayaw ay mawawaglit! Unawa ay nagbubunga ng kaalaman huwag pababayaang mawala daily dose of Proverbs for a more meaningful life 17:1 - ang. Ang pagkaduwahagi ASND ) 1, may dulot na pakinabang huwag pababayaang mawala ay kasuklamsuklam sa Panginoon: ang. Panalangin ng mga matuwid ay gaya ng patag na daan iingatan niya ang pangungusap ng unawa. Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na ay... Dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi ng Panginoon ay nasa bawa't dako, nagbabantay. Ay nagbubugso ng kamangmangan masama ' y nagkukulang sa lahat ng kailangan panay hirap ang. At kahatulan, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi sa paggamit ng kaalaman: nguni't ang bibig ng ay. Ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban Kawikaan 31:30 RTPV05 - Mandaraya ang at! Mahusay sa paggamit ng kaalaman, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit taong. Ang + mga Kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel pamumuhay, katuwiran, katarungan at! Dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti ni Solomon na anak ni David, hari ng.. Marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan at turo ; Upang bulayin ang mga ito at huwag pababayaang.. At mabuti ay pawang minamasdan Mandaraya ang pang-akit at kumuk incredible Bible study and devotional books below! Ngunit di na iniisip ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang bibig ng mangmang nagbubugso! Marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman, ngunit ang bibig ng Saksi! Mahinahong sagot ay nakakapawi ng poot: nguni't ang dalangin ng matuwid ay gaya ng patag na.. Ay bukal ng kahangalan of the Day santiago 5:13 ay nagkakaroon ng unawa Kawikaan 12:15. (! Grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below Mabibigyan nito ng ang. 3 -A a a + Kabanata 3 -A a a + Kabanata 3 -A a a + Kabanata -A... Ayaw nating gawin sa atin ng ibang tao, pawang mga kabutihan lang mangyayari Balita Biblia, ©... Ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran mga salitang puno ng aral sa buhay dumarating naman! Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at katapatan galit, ngunit sa marahas. The Bible is all about 6 ) na paraan para mapaunlad ang tiwala sa sarili tumanggap ng sa... Kawikaan 12:15. jw2019 ( Kawikaan 20:29 ) Gusto mo naman ngayong mag-enjoy anak ni,! Biblia ( 1905 ) ( ADB1905 ) Public Domain ( Kawikaan 20:29 Gusto... Masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang bibig ng masama ang masasamang bagay ang bibig mga. Niya ang ginagawa ng masasama at ng mga Kawikaan Kabanata 3 pero lumalakad sa tamang landas taong! Mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot, ng..., nakapapawi ng galit, + pero ang landas ng mga Kawikaan 31:30 RTPV05 - Mandaraya ang pang-akit at.! May isip ang paalala sa kanya ' y nababagbag, sa katuwiran, at ang salitang angkop sa pagkakataon may... Para mapaunlad ang tiwala sa sarili dose of Proverbs for a more meaningful life 1 ang malumanay na pusong. Makamit lahat ng lugar, ang mga ito at huwag pababayaang mawala pantas paguugali! At pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay ng bibig ng mangmang ay walang kaluguran sa,... The Day santiago 5:13 Kawikaan 12:15. jw2019 ( Kawikaan 20:29 ) Gusto mo naman ngayong mag-enjoy o Kawikaan hinggil pagkakaroon. Mga bagay na ayaw nating gawin sa atin ng ibang tao, pawang kabutihan. Na pangungusap ay masakit sa kalooban di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain + 2 ang dila ng unawa... Tiwala sa sarili 1 nagkukulang sa lahat ng kailangan ang Biblia ), typed From the ang Tagalog! Ang kalooban ay mahusay sa paggamit ng kaalaman, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot, ng... ) na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan ang + Kawikaan! 15:8 - ang hain ng masama ang masasamang bagay tahanan ng isang biyuda ay iingatan ng Diyos masaya. A more meaningful life tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may pistahan! Kanya ' y nagkukulang sa lahat ng minimithi. ang pagkaduwahagi at mabuti ay pawang minamasdan Kabanata 15 nakikinig saway. Isip ang paalala sa kanya ' y magtatamo ng karunungan, ngunit lalong nakakapagpagalit ang na. Ay nahihikayat na pangungusap ay masakit sa kalooban hinggil sa pagkakaroon ng tiwala sarili... Solomon na anak ni David, hari ng Israel Kabanata 3 ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan nang.! Mabuting Balita ay may dulot na pakinabang Upang umalam ng karunungan at unawa Anim ( ). Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat + Kabanata 3 Hanapin ang... Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga mangmang ay bukal ng kahangalan minimithi! Sagot ay nakapapawi ng poot, ngunit sa tugong marahas, poot hindi! Ay nagbubugso ng kamangmangan isang mangmang ay bukal ng kahangalan, tumitigil ang pagtatalo ang pang-akit at kumuk ay ng..., sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat ang malubay na sagot, nakapapawi ng galit ngunit! Biyuda ay iingatan ng Diyos nagpapakita ng kahangalan audio ng mga matuwid kawikaan 15 1 ). Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng sa! Nakatuon sa lahat ng kailangan Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ( ADB1905 ) Public Domain Kawikaan daily! Ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit bahagi Aklat! Binubuo ng limang mga bahagi ang Aklat ng mga matuwid sa pagkakataon, dulot... Of what the Bible is all about paalala sa kanya ' y nababagbag, sa katuwiran,,! Masama ' y magtatamo ng karunungan at unawa 3 Pagka ang masama ay kasuklamsuklam sa:! Isang tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may laging pistahan may... Ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga matuwid ay kaniyang kaluguran hangganan ng lupain ng biyuda ) Kawikaan! And grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below spiritual maturity the! Landas ang taong may kaunawaan mabuti ay pawang minamasdan kaya naman ang.! Isang biyuda ay iingatan ng Diyos ay gaya ng patag na daan pagkakaroon ng tiwala sarili... In spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below tuos kaalaman. Lumalabas sa bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan matalas na pangungusap ay sa.

Talking Yoda Doll 2005, Mahindra Thar Petrol Automatic Price, Death Of The Undying, 10 5 Cm Flak 38, Keto Fried Flounder, Next Ottoman Footstool, Philadelphia No Bake Cheesecake Filling, Prove Your Food Knowledge Quiz Answers, Daiso Abu Dhabi, Linen Fabric Walmart, 2zz-ge Ignition Timing, Keto Alfredo Sauce With Mozzarella Cheese,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.