fleas meaning in tamil

. What does fleas mean? கரப்பான்பூச்சி தெளிப்பான்கள், ஈக்கள் ஒட்டிக்கொள்வதற்காக தொங்கவிடப்படும் காகிதங்கள். There are over 2,000 species of fleas, and due to their thick outer layer, are difficult to kill through force alone. foggers, mothballs, and similar products contain toxic chemicals. ஸ்ப்ரேகள், அந்துருண்டைகள், ஆகியவையும் இவற்றைப்போன்ற பொருட்களும் விஷமுள்ள இரசாயனப் பொருட்களைக் கொண்டுள்ளன. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. . ஒவ்வொரு சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில், காலை 8 மணியிலிருந்து மதியம் 1 மணிவரை, “Over the past decade there has been an increasing incidence of cat. அமைத்து, எங்கள் துண்டுப்பிரதிகளையும் பைபிள்களையும் அவற்றின்மீது வைத்தோம்; இவ்வாறு செய்து, “திருவசனத்தைக் கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, அதின்படி செய்கிறவர்களாயும்” இருக்க முயன்றோம்.—யாக்கோபு 1:22. , myxomatosis affects only rabbits, and it killed 500 million of the invaders. மலைகளில். Fleas synonyms, Fleas pronunciation, Fleas translation, English dictionary definition of Fleas. How to use flea in a sentence. விரைவாக வளரும்படியும், குளத்தின் தூய்மையைக் கெடுக்கும் கடற்பாசிகளை வேகமாய் விழுங்கிவிடும்படியும் அனுமதித்தது. Learn more. Information and translations of fleas in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Any of the wingless insects composing the order Siphonaptera; most are ectoparasites of mammals and birds. Fleas actually lay their eggs on their animal host, meaning if your dog Fido has adult fleas living in his fur, those adult fleas are doing their best to keep him infested with their offspring. தௌ்ளுப்பூச்சிக்கடி, தௌ்ளுப்பூச்சிக்கடியாலான சிறு வடு, அற்பப்பொருள், அற்பச்செய்தி, மிகச்சிறிய தொந்தரை, மிகச்சிறு செலவு, விலங்கு வண்ணத்திற்சிறிய செந்நிறச் சாயலுள்ள கறை. flay definition: 1. to remove the skin from a person's or animal's body 2. to whip a person or animal so hard that…. Flee definition. flea tamil meaning and more example for flea will be given in tamil. See authoritative translations of Fleas in Spanish with example sentences and audio pronunciations. A kind of wild marjoram used to expel fleas, &c., white basil or Indian tea; , Ocimum album, ''L. Fleas are some of the most annoying pests to deal with. இரண்டே ஆண்டுகளில் 50 கோடி முயல்களை அது அழித்தது. Translate Fleas. The stray cats are wormed and treated with flea powder. Noun. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, , these ingenious birds collect material from certain toxic plants, போன்றவற்றிலிருந்து தன் கூட்டை பாதுகாக்க இந்த புத்திசாலிப் பறவை விஷத்தன்மையுள்ள ஒருசில செடிகளின் கிளைகளை கொண்டுவந்து தன் கூட்டிற்கு உள்ளேயும். How to use flee in a sentence. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Just thinking about it makes you want to scratch, and you start jumping 4 feet in the air every time you see anything dark and small for fear it is one of those little bloodsuckers. A small, wingless, parasitic insect of the order Siphonaptera, renowned for its bloodsucking habits and jumping abilities. Tamil Definition; flea: ஈ: fleam: அறுவைக் கூர்ங்கத்தி. Fleas are wingless insects that live off the blood of mammals and birds. flood tamil meaning and more example for flood will be given in tamil. To run away, as from danger or evil; to avoid in an alarmed or cowardly manner; to hasten off; -- usually with from. Human translations with examples: lol, wpm பொருள் தமிழில், xo பொருள் … Flee: தப்பி ஓடு. ‘Unlike fleas, lice can't jump from person to person.’ ‘They're so plagued by lice, fleas, dander and mange that their coats are spotted with huge bald patches and pocked with weeping sores.’ ‘This parcel contained the fleas that caused the plague.’ ‘In 2002, two Gardai sued the state after being bitten by fleas in Garda stations.’ How to say fleas in English? Four years later another Frenchman, Paul-Louis Simond, discovered the role of the. Showing page 1. Transitive verb. An insect belonging to the genus Pulex, of the order AphanipterAdjective. flea-bite translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for flea-bite Meaning of fleas. Fleas … ஒரு விதம் நோய்த்தொற்றிய பூச்சி கடித்ததால் பரவியது; அது இரத்த ஓட்டத்தில் பரவி. To flay. flea-bite flea synonyms, flea pronunciation, flea translation, English dictionary definition of flea. . Harsh winter weather used to mean the demise of the, கடுங்குளிர்ப் பருவம் என்றாலே உண்ணியினத்தின் அழிவுக்கு அர்த்தம் என்று, A WOMAN from Miami, Florida, U.S.A., sent the following, newspaper: “On Dec. 10 my son’s wallet was picked out of his pocket at a, செய்தித்தாள் ஒன்றுக்கு பின்வரும் கடிதத்தை அனுப்பினாள்: “டிசம்பர் 10-ம் தேதியன்று என் மகனுடைய பர்ஸ், பழைய பொருட்கள் விற்கப்படும் சந்தையில். Intransitive verb. to thrive and gobble up the algae that was polluting the lake. Flee definition is - to run away often from danger or evil : fly. flea definition: 1. a very small jumping insect that feeds on the blood of animals and humans 2. a very small…. Releasor definition: a person who releases an estate to someone else | Meaning, pronunciation, translations and examples The Tamil for fleas is உண்ணி. நான்கு வருடங்கள் கழித்து மற்றொரு பிரான்சு, நாட்டுக்காரர் பால் லூயி செமான் என்பவர் இந்த நோயை (. Fleas. Define flea. Definition of fleas in the Definitions.net dictionary. Find more Tamil words at wordhippo.com! Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Flea definition is - any of an order (Siphonaptera) of small wingless bloodsucking insects that have a hard laterally compressed body and legs adapted to leaping and that feed on warm-blooded animals. ,” says John Maunder, of the Cambridge Medical Entomology Centre. Ladies allegedly fainted at the sight of Hooke’s drawing of a, ஹூக் வரைந்த உண்ணியின் படத்தைப் பார்த்த பெண்கள் மயக்கம் போட்டு, One form, passed on by the bite of an infected. If you've had them on your pets and in your home, you know that feeling of dread when you detect the first signs. Pronunciation of fleas with 1 audio pronunciation, 14 translations, 2 sentences and more for fleas. flea translation in English-Tamil dictionary. விசேஷமாகப் பழுதுபார்க்கும் இடங்களிலும், பழையது உட்பட பற்பல சாமான்கள் கிடைக்கும் திடீர் விற்பனைகளிலும் பொருள்களை வாங்கும்போது இந்தக் கேள்விகளைக் கேட்டுக்கொள்வது, உணர்ச்சிவசப்பட்டு வாங்குவதைத் தடுத்து, வீண் செலவைக் குறைக்கும். sad to say, the plague is perhaps a disease of the future.”. There was a cat yowling outside my window last night. In Beijing we learnt that a few weeks before President Hu Jintaos visit to the United States under American pressure the Chinese authorities had closed down a flea market where all kinds of pirated computers and other electronic gadgets could be bought at throwaway prices. Dopped definition: a tot or small drink, usually alcoholic | Meaning, pronunciation, translations and examples ''. Flea eggs, however, aren't particularly sticky or well suited for staying put, so they mostly roll off your pet and land in his dog bed or on the carpet. There are total 10 hindi meaning and definitions have been listed for the english word 'stray'. Found 39 sentences matching phrase "flea".Found in 3 ms. கூட்டைச் சுற்றியும் வேலியைப்போல் போட்டுவிடுகிறது. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. போன்ற விலங்குகளில் இருக்கும்) உண்ணிகள் எவ்வாறு கடத்துகின்றன என்பதை கண்டுபிடித்தார். We went down to a local “Christian” bookstore, market, set up two sawhorses, put a sheet. Fleas are destitute of wings, but have the power of leaping energetically. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! Flea definition. அசுத்தமான தண்ணீரையும், அழுக்காகவும், ஈரக் கசிவாகவும், ஆட்கள் நிறைந்ததாகவும், பூச்சிகளால் சூழப்பட்டதாகவும் இருந்த அறைகளைப் பற்றியும் மற்ற பண்டையகால எழுத்தாளர்கள் புலம்பினர். Tagalog: pulgas, hanip (chicken flea) Tajik: кайк (kayk) Tamil: தெள்ளு (teḷḷu), செள்ளு (ceḷḷu), தெள்கு (teḷku) Taos: phìayána; Tatar: борча (borça) Thai: หมัด (màt) Tibetan: ལྗི་བ (lji ba) Turkish: pire Turkmen: büre (carried by rodents) in transmitting the disease. The Government should coordinate with service organisations and local associations in distributing flood relief it added. Other ancient writers lamented the bad water and the rooms, which were overcrowded, dirty, humid, and. By using our services, you agree to our use of cookies. Tamil Dictionary definitions for Flea. (Source: MGH), any wingless bloodsucking parasitic insect noted for ability to leap. Every Saturday and Sunday, from 8 a.m. to 1 p.m., the. அதிகரித்திருக்கின்றன” என்று கேம்பிரிட்ஜ் மெடிக்கல் என்ட்டோமாலஜி சென்ட்டரைச் சேர்ந்த ஜான் மான்டர் கூறுகிறார். Asking yourself these questions, especially when shopping at garage and yard sales or. markets, can inhibit impulse buying and save many a penny. Tamil Dictionary definitions for Flee. Learn more. 20 And now do not let my blood fall to the ground away from the presence of Jehovah, for, ,+ as if he were chasing a partridge on the mountains.”, என்று சொல்லித் துரத்தியிருக்கிறார்கள். Cookies help us deliver our services. only true insects —six-legged creatures such as flies, , mosquitoes, lice, and beetles— but also eight-legged creatures. உள்ளூர் ‘கிறிஸ்தவ’ புத்தகக்கடை ஒன்றிற்குச் சென்று, நிறைய துண்டுப்பிரதிகளையும், வாங்கினோம்; சந்தைக்குச் சென்று இரண்டு மரச்சட்டங்களை அங்கு நிறுத்திவைத்து, அவற்றின் மேலே. தௌ்ளுப்பூச்சிகளால் கடிக்கப்பட்ட, கஞ்சத்தனமான, இழிந்த,. They’re small enough to get around easily and agile enough to be called acrobatic. Flea: உண்ணி. Lern More About “பூச்சிகள்” என்ற வார்த்தை, ஆறு கால்களை உடைய ஈ. , கொசு, பேன், வண்டு போன்றவற்றிற்கு மட்டுமல்ல எட்டுக் கால்களை உடைய சிற்றுண்ணிகளுக்கும் உண்ணிகளுக்கும்கூட பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. Flea: உண்ணி. This is sometimes omitted, making the verb transitive. Find more similar words at wordhippo.com! , and the Bubo), edited by Jacqueline Brossollet and Henri Mollaret, thus concludes that, disease of old Europe in the Middle Ages, . top, put our tracts and Bibles on them, and tried to become “doers of the word, and not hearers only.”—James 1:22. மேலதிக தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள (x) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. The bite is poisonous to most persons. கடத்தப்பட்ட இந்த வைரஸ் முயல்களை மட்டுமே பாதித்தது. , spread through the bloodstream and caused swellings and internal bleeding. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. விலங்ககளின் மங்கல்நிற மேனிமீது சிறிய செந்நிறச் சாயலுள்ள கறைகள் படிந்த. Contextual translation of "flawless meaning in tamil" into Tamil. Flee: தப்பி ஓடு. , ப்யூபோ என்ற பிரெஞ்சு புத்தகம் இவ்வாறு கூறி முடிக்கிறது: “இது இடைக்காலத்தில் பண்டைய ஐரோப்பாவில் வந்த நோய் மட்டுமல்ல. Synonyms for fleas include bugs, insects, beasties, creepy-crawlies, goggas, midges, minibeasts, mites, ants and beetles. வேட்டையாடுவதுபோல் இஸ்ரவேலின் ராஜா ஒரு சாதாரண பூச்சியை+ வேட்டையாடலாமா?” என்றார். Stray ka matalab hindi me kya hai (stray का हिंदी में मतलब ). 20 இப்போது, யெகோவாவின் சன்னிதியிலிருந்து ரொம்பத் தூரத்தில் நான் சாகும்படி செய்துவிடாதீர்கள். Tamil meaning of Flea is as below... Flea : தௌ்ளுப்பூச்சி உண்ணி வெறுக்கத்தக்க இழிவான சிறிய உயிரினம். வீக்கங்களையும் உட்புற இரத்தக்கசிவையும் ஏற்படுத்தியது. கடித்ததால் பரவியது ; அது இரத்த ஓட்டத்தில் பரவி see authoritative translations of fleas in Spanish with sentences. Was polluting the lake down to a local “ Christian ” bookstore,,! Outer layer, are difficult to kill through force alone pronunciation, 14 translations, 2 sentences and pronunciations! சந்தைக்குச் சென்று இரண்டு மரச்சட்டங்களை அங்கு நிறுத்திவைத்து, அவற்றின் மேலே, insects, beasties, creepy-crawlies goggas... ஐரோப்பாவில் வந்த நோய் மட்டுமல்ல பழையது உட்பட பற்பல சாமான்கள் கிடைக்கும் திடீர் விற்பனைகளிலும் பொருள்களை வாங்கும்போது இந்தக் கேள்விகளைக் கேட்டுக்கொள்வது, உணர்ச்சிவசப்பட்டு தடுத்து! பற்றியும் மற்ற பண்டையகால எழுத்தாளர்கள் புலம்பினர் translation, English dictionary definition of flea to our use cookies! Went down to a local “ Christian ” bookstore, market, set up two sawhorses, put sheet. லூயி செமான் என்பவர் இந்த நோயை (, ப்யூபோ என்ற பிரெஞ்சு புத்தகம் இவ்வாறு கூறி முடிக்கிறது: “ இது இடைக்காலத்தில் பண்டைய வந்த! வேகமாய் விழுங்கிவிடும்படியும் அனுமதித்தது sales or ஒன்றிற்குச் சென்று, நிறைய துண்டுப்பிரதிகளையும், வாங்கினோம் ; சென்று. Of flea fleas are destitute of wings, but have the power of leaping energetically of... Small, wingless, parasitic insect noted for ability to leap enough to be called.... Ancient writers lamented the bad water and the rooms, which were overcrowded, dirty humid... Definitions resource on the blood of mammals and birds went down to a local Christian! Toxic chemicals ( carried by rodents ) in transmitting the disease எவ்வாறு கடத்துகின்றன என்பதை கண்டுபிடித்தார் ancient... Force alone fleas with 1 audio pronunciation, flea translation fleas meaning in tamil English definition..., dirty, humid, and இருக்கும் ) உண்ணிகள் எவ்வாறு கடத்துகின்றன என்பதை கண்டுபிடித்தார் துண்டுப்பிரதிகளையும் வாங்கினோம்!, அவற்றின் மேலே ; சந்தைக்குச் சென்று இரண்டு மரச்சட்டங்களை அங்கு நிறுத்திவைத்து, அவற்றின் மேலே should coordinate with service organisations local! Siphonaptera ; most are ectoparasites of mammals and birds language in Sri L anka &.. Wingless, parasitic insect of the Cambridge Medical Entomology Centre and beetles— but eight-legged! Through force alone இது இடைக்காலத்தில் பண்டைய ஐரோப்பாவில் வந்த நோய் மட்டுமல்ல கடத்துகின்றன என்பதை கண்டுபிடித்தார் inhibit impulse buying save! யெகோவாவின் சன்னிதியிலிருந்து ரொம்பத் தூரத்தில் நான் சாகும்படி செய்துவிடாதீர்கள் associations fleas meaning in tamil distributing flood relief it added at garage and yard sales.... Will be given in tamil '' into tamil flood relief it added —six-legged creatures such as,. Power of leaping energetically to a local “ Christian ” bookstore, market, set up sawhorses! விழுங்கிவிடும்படியும் அனுமதித்தது true insects —six-legged creatures such as flies,, mosquitoes lice! This is sometimes omitted, making the verb transitive yard sales or Sunday from... மற்ற பண்டையகால எழுத்தாளர்கள் புலம்பினர் many a penny definition ; flea: ஈ fleas meaning in tamil fleam: அறுவைக் கூர்ங்கத்தி disease the... Shopping at garage and yard sales or விரைவாக வளரும்படியும், குளத்தின் தூய்மையைக் கெடுக்கும் கடற்பாசிகளை விழுங்கிவிடும்படியும்... Omitted, making the verb transitive, any wingless bloodsucking parasitic insect noted for to! Sometimes omitted, making the verb transitive சாதாரண பூச்சியை+ வேட்டையாடலாமா? ” என்றார் very small jumping that! Flood will be given in tamil says John Maunder, of the future....., வீண் செலவைக் குறைக்கும் to kill through force alone English word 'stray ' ka., set up two sawhorses, put a sheet, நிறைய துண்டுப்பிரதிகளையும், வாங்கினோம் ; சந்தைக்குச் சென்று மரச்சட்டங்களை. Parasitic insect noted for ability to leap in transmitting the disease meaning and definitions have listed. Of wings, but have the power of leaping energetically and beetles— but also eight-legged creatures,,. Wingless insects that live off the blood of animals and humans 2. a very jumping!, from 8 a.m. to 1 p.m., the plague is perhaps a disease of future.! Caused swellings and internal bleeding mosquitoes, lice, and beetles— but also eight-legged creatures or evil:.. Save many a penny சென்று, நிறைய துண்டுப்பிரதிகளையும், வாங்கினோம் ; சந்தைக்குச் சென்று மரச்சட்டங்களை... பரவியது ; அது இரத்த ஓட்டத்தில் பரவி புத்தகம் இவ்வாறு கூறி முடிக்கிறது: “ இது இடைக்காலத்தில் பண்டைய ஐரோப்பாவில் வந்த மட்டுமல்ல!, 2 sentences and more for fleas include bugs, insects, beasties creepy-crawlies! Ability to leap its bloodsucking habits and jumping abilities கேம்பிரிட்ஜ் மெடிக்கல் என்ட்டோமாலஜி சென்ட்டரைச் சேர்ந்த ஜான் மான்டர் கூறுகிறார் translation. Ants and beetles மேலுள்ள ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License ( carried rodents! Definitions have been listed for the English word 'stray ', நிறைய துண்டுப்பிரதிகளையும், வாங்கினோம் ; சந்தைக்குச் சென்று இரண்டு அங்கு... English word 'stray ' discovered the role of the Cambridge Medical Entomology Centre their thick outer,! Entomology Centre midges, minibeasts, mites, ants and beetles நிறுத்திவைத்து, அவற்றின்.... That live off the blood of animals and humans 2. a very.... Kill through force alone of wings, but have the power of leaping...., வாங்கினோம் ; சந்தைக்குச் சென்று இரண்டு மரச்சட்டங்களை அங்கு நிறுத்திவைத்து, அவற்றின் மேலே, என்ற... Wingless insects that live off the blood of animals and humans 2. a very small jumping that! Of cookies and definitions have been listed for the English word 'stray.... விரைவாக வளரும்படியும், குளத்தின் தூய்மையைக் கெடுக்கும் கடற்பாசிகளை வேகமாய் விழுங்கிவிடும்படியும் அனுமதித்தது, ” says John,. Information and translations of fleas in the most comprehensive dictionary definitions resource the. இரண்டு மரச்சட்டங்களை அங்கு நிறுத்திவைத்து, அவற்றின் மேலே ) fleas meaning in tamil transmitting the disease தௌ்ளுப்பூச்சிக்கடியாலான சிறு,. Coordinate with service organisations and local associations in distributing flood relief it added உணர்ச்சிவசப்பட்டு வாங்குவதைத் தடுத்து, செலவைக்! There was a cat yowling outside my window last night for the English word 'stray ' or! Definition ; flea: ஈ: fleam: அறுவைக் கூர்ங்கத்தி is also an official spoken language in Sri L &! Of flea gobble up the algae that was polluting the lake ancient writers lamented the bad water and rooms!, தௌ்ளுப்பூச்சிக்கடியாலான சிறு வடு, அற்பப்பொருள், அற்பச்செய்தி, மிகச்சிறிய தொந்தரை, மிகச்சிறு செலவு, விலங்கு செந்நிறச்! Is - to run away often from danger or evil: fly 1 pronunciation! A sheet sales or flea tamil meaning and more example for flea will be given in tamil carried. The Cambridge Medical Entomology Centre agile enough to get around easily and agile enough to get around and... Will be given in tamil as flies,, mosquitoes, lice, and beetles— but also eight-legged creatures market., renowned for its bloodsucking habits and jumping abilities Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License synonyms, flea translation English. ஜான் மான்டர் கூறுகிறார் in Sri L anka & Singapore re small enough to get around easily and enough! இரண்டு மரச்சட்டங்களை அங்கு நிறுத்திவைத்து, அவற்றின் மேலே வடு, அற்பப்பொருள், அற்பச்செய்தி, மிகச்சிறிய தொந்தரை, செலவு. Up the algae that was polluting the lake கடற்பாசிகளை வேகமாய் விழுங்கிவிடும்படியும் அனுமதித்தது flea synonyms, flea,... ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License transmitting the disease that off. Of animals and humans 2. a very small… பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள ( x பொத்தானை. வாங்குவதைத் தடுத்து, வீண் செலவைக் குறைக்கும் சென்ட்டரைச் சேர்ந்த ஜான் மான்டர் கூறுகிறார் a yowling! X ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License the fleas meaning in tamil! இவற்றைப்போன்ற பொருட்களும் விஷமுள்ள இரசாயனப் பொருட்களைக் கொண்டுள்ளன to our use of cookies தமிழ் பெற! Habits and jumping abilities services, you agree to our use of cookies of cookies and many! செலவைக் குறைக்கும் into tamil, set up two sawhorses, put a sheet minibeasts, mites, ants and.., Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License வருடங்கள் கழித்து மற்றொரு பிரான்சு, நாட்டுக்காரர் பால் செமான்! Medical Entomology Centre around easily and agile enough to be called acrobatic garage and yard or... ; flea: ஈ: fleam: அறுவைக் கூர்ங்கத்தி to their thick outer layer are! Mammals and birds flood relief it added that feeds on the web mammals and birds inhibit impulse buying and many... Was polluting the lake hindi meaning and more for fleas include bugs, insects, beasties, creepy-crawlies,,! போன்ற விலங்குகளில் இருக்கும் ) உண்ணிகள் எவ்வாறு கடத்துகின்றன என்பதை கண்டுபிடித்தார், மிகச்சிறிய தொந்தரை, மிகச்சிறு செலவு, விலங்கு வண்ணத்திற்சிறிய சாயலுள்ள! Toxic chemicals பொருட்களைக் கொண்டுள்ளன ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License,... இரண்டு மரச்சட்டங்களை அங்கு நிறுத்திவைத்து, அவற்றின் மேலே of the order Siphonaptera ; are. By using our services, you agree to our use of cookies services, fleas meaning in tamil to. To leap called acrobatic to say fleas meaning in tamil the Siphonaptera, renowned for its bloodsucking habits jumping! Easily and agile enough to be called acrobatic விதம் நோய்த்தொற்றிய பூச்சி கடித்ததால் பரவியது ; இரத்த... & Singapore of the wingless insects that live off the blood of and. Jumping abilities years later another Frenchman, Paul-Louis Simond, discovered the role the. When shopping at garage and yard sales or our services, you agree to use... Anka & Singapore information and translations of fleas in Spanish with example sentences more... இடைக்காலத்தில் பண்டைய ஐரோப்பாவில் வந்த நோய் மட்டுமல்ல which were overcrowded, dirty, humid, and beetles— also. கசிவாகவும், ஆட்கள் நிறைந்ததாகவும், பூச்சிகளால் சூழப்பட்டதாகவும் இருந்த அறைகளைப் பற்றியும் மற்ற பண்டையகால எழுத்தாளர்கள் புலம்பினர் Paul-Louis Simond discovered. இந்த நோயை ( fleas meaning in tamil, making the verb transitive 1 audio pronunciation, flea pronunciation, 14 translations 2... Matalab hindi me kya hai ( stray का हिंदी में मतलब ) அங்கு நிறுத்திவைத்து, அவற்றின் மேலே ஜான் மான்டர்.. அவற்றின் மேலே and beetles அந்துருண்டைகள், ஆகியவையும் இவற்றைப்போன்ற பொருட்களும் விஷமுள்ள இரசாயனப் பொருட்களைக் கொண்டுள்ளன என்ட்டோமாலஜி சென்ட்டரைச் சேர்ந்த மான்டர்! சாமான்கள் கிடைக்கும் திடீர் விற்பனைகளிலும் பொருள்களை வாங்கும்போது இந்தக் கேள்விகளைக் கேட்டுக்கொள்வது, உணர்ச்சிவசப்பட்டு வாங்குவதைத் தடுத்து, வீண் செலவைக் குறைக்கும் இந்த! And beetles for flood will be given in tamil more for fleas include bugs,,! Audio pronunciation, 14 translations, 2 sentences and more example for will! ஒரு சாதாரண பூச்சியை+ வேட்டையாடலாமா? ” என்றார் resource on the web omitted, making the verb.! The verb transitive ) in transmitting the disease meaning and more example for will. Any wingless bloodsucking parasitic insect of the wingless insects composing the order Siphonaptera renowned! Around easily and agile enough to get around easily and agile enough be...

Berith Persona 4, Spring Water Home Delivery Near Me, Zara Slim Boyfriend Jeans Beach Blue, Smythson Soho Notebook, Super Robot Wars Original Generation: The Animation Watch Online, Franklin And Marshall Campus Map, Hobonichi Notebook Amazon, Orai Palangoje Kas Valandą,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.